Regulamin

OGÓLNE ZASADY WYNAJMU POJAZDU

1. Wynajmujący

Marka bratGO – Rental Car Cargo, czyli wypożyczalnia autolawet, lawet, aut dostawczych oraz przeprowadzki jest własnością spółki: Pol-Nordica Publishing sp. z o.o., ul. Wojciechowskiego 28, 02-495 Warszawa, NIP: 5320001653, Regon: 012076382, KRS: 0000183064

2. Najemca

Najemca czyli osoba lub firma podpisująca umowę najmu.

3. Warunki wynajmu

• Wynajmujący lub jego kierowca musi mieć ukończone 21 lat i posiadać aktywne prawo jazdy minimum kategorii B;

• Najemca pozostawia kaucję zwrotną za każdy wynajęty pojazd w kwocie:
– 1000 zł autolaweta;
– 1000 zł auto dostawcze;
– 500 zł laweta
– 2000 zł busy 7 osobowe
– 1500 zł busy 9 osobowe
– 2000 zł auta ciężarowe
Zwrot nastąpi do 48 godz. od zdania pojazdu. Kaucja nie jest pobierana kartą lecz gotówką lub przelewem podczas rezerwacji.

• Auta i lawety wydawane są zawsze czyste, zatankowane do pełna, z uzupełnionymi płynami, w pełni sprawne, ubezpieczone, z odpowiednim ogumieniem sezonowym. Każdy pojazd musi wrócić w identycznym stanie w jakim został wydany.

• Pojazdy posiadają określone nakazy właściwego użytkowania oraz zakazy. W skrajnych przypadkach zastosowane będą kary umowne oraz nastąpi zatrzymanie kaucji:
– zwrot samochodu z niepełnym bakiem – koszt uzupełnienia do pełnego baku + 30zł;
– zwrot brudnego pojazdu w środku – 150zł;
– zwrot brudnego pojazdu z zewnątrz – 70 zł;
– złamanie zakazu palenia – 400 zł;
– utrata lub zniszczenie kluczyków, sterowników, pilotów z winy Najemcy – według cennika ASO danego pojazdu oraz kosztów związanych z dorobieniem kluczyka;
– utrata lub zniszczenie dokumentów pojazdu w tym polisy ubezpieczeniowej, tablic rejestracyjnych – 400 zł;
– uniemożliwienie przez Najemcę dokonania kontroli stanu i sposobu wykorzystania samochodu – 300 zł;
– utratę gwarancji pojazdu z winy Najemcy – 3000 zł;
– nalanie do baku pojazdu rodzaju paliwa niezgodnego ze specyfikacją techniczną podaną w dowodzie rejestracyjnym – koszt naprawy wyceniony przez ASO + pozostałe koszty dotyczące naprawy;
– utrata / kradzież / zniszczenie CB-radia – 800 zł;
– zerwanie liny wyciągarki elektrycznej lub jej uszkodzenie – 500 zł;
– uszkodzenie wyciągarki elektrycznej – 2500 zł;
– uszkodzenie powłoki lakierniczej, lusterek, anteny oraz innych części w wyniku niewłaściwego użytkowania przedmiotu najmu – według cen nowych i oryginalnych elementów, według ASO oraz dodatkowych kosztów wynikających z naprawy;

UŻYTKUJĄC POJAZDY ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM I RADAMI UDZIELONYMI PODCZAS WYPOŻYCZENIA GWARANTUJEMY UNIKNIĘCIE KAR UMOWNYCH.

4. Podpisanie umowy

• Przed podpisaniem umowy, Wynajmujący wytłumaczy warunki wynajmu Najemcy, dokona z Nim oględzin pojazdu oraz udzieli wszelkich wskazówek dotyczących użytkowania pojazdu.

• Podczas wynajmu, Najemca oświadcza swoim podpisem w umowie, iż zapoznał się z treścią umowy, regulaminem wypożyczalni oraz stanem faktycznym wypożyczonego przedmiotu przed podpisaniem umowy.

• Przy wydaniu pojazdu Najemcy sporządzany jest dodatkowo do umowy Protokół Odbiorczy, w którym opisany jest na daną chwilę stan techniczny pojazdu, stan licznika oraz wyposażenie dodatkowe.
Podczas zwrotu pojazdu sporządzany jest dodatkowo do umowy Protokół Zdawczy, w którym opisany jest na daną chwilę stan techniczny pojazdu, stan licznika oraz wyposażenie dodatkowe.

5. Pomoc w okresie wynajmu

• Każdy Klient przed jak i w trakcie wynajmu pojazdu otrzyma cenne rady dotyczące użytkowania konkretnego pojazdu aby ułatwić mu pracę w okresie najmu. Dodatkowo każdorazowo uzyska pomoc dzwoniąc na infolinię Wypożyczalni bratGO.

6. Inne ustalenia

W umowie mogą obowiązywać inne elastyczne ustalenia uzgodnione w drodze negocjacji z Najemcą.

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!